Hjælp til søgning - klik her

Virksomhedsoversigt

Virksomhedsoversigten giver et samlet overblik over alle virksomheder på PrototypePortalen. Virksomhederne repræsenterer et bredt spektrum af brancher og har vidt forskellige kompetencer.

De er opstillet i alfabetisk rækkefølge, men du kan også sortere ud fra branchekode, navn og by. Klik på en virksomheds navn for at se yderligere detaljer.

Læs mere her

Titel Branchekode Kompetencer By Favorit
Rose Technology A/S 620100 Computerprogrammering udvikling af elektronik, embedded linux, embedded system, hardware udvikling, software udvikling, internet of things, mikroprocessorer, bluetooth, 868 mhz. display. Sønderborg Tilføj til favoritliste  
Plass Data Software A/S 620100 Computerprogrammering Microsoft, programmering, applikationer, Microsoft, Apple, C++, Csharp, SQL databaser, NET, Javascript, HTML-kodning, disaster Victim Identification, dna test Holbæk Tilføj til favoritliste  
Onzite.IT ApS 620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi itdesign, cloud, cloud løsninger, support, server Roskilde Tilføj til favoritliste  
WedeCon Design 620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi udvikling af elektronik, elektronikudvikling, produktmodning, embedded system, hardware udvikling, software app udvikling, internet of things, mikroprocessorer, bluetooth, beacon, 433mhz - 868 mhz, elektronik montage, 3g gsm gps, maskinstyring, ide brainstorming, rådgivning Ballerup Tilføj til favoritliste  
Homatic Engineering A/S 620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi elektronik, power conversion, automation, mekanik, industriel design, embedded sw, pc sw, myndighedsgodkendelse, hardware, software Hinnerup Tilføj til favoritliste  
Perspektiva IT ApS 620900 Anden it-servicevirksomhed It-styresystemer, IT-løsninger, databaseudvikling, opkobling, trådløst netværk, serversystem, backup, outsorucing, infrastruktur, kryptering, standardsystemer, hosting, programmering, mobile enheder, tablets, mobiltelefoner, mobile operative systemer, mobilkommunikation Holbæk Tilføj til favoritliste  
Henrik Kjær Invest 682040 Udlejning af erhvervsejendomme zink, kobber, div. legeringer, trykluft, vakuum, sug, propan- og metangasser, ventilation Holbæk Tilføj til favoritliste  
Det Grønne Iværksætterhus/ScionDTU A/S 682040 Udlejning af erhvervsejendomme grøn teknologi, grønt iværksætteri, bæredygtig, demolab, prototypeværksted, test, demonstration, digitale fremstillingsmaskiner, dokumentation, rådgivning, kompetenceudvikling, innovationsmiljø, finansiering, netværk, mentorer, handlingsplan, forretningsplan, budgetlægning Hørsholm Tilføj til favoritliste  
FAbLab Danmark 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse prototyping, produktudvikling, idégenerering, design, grafik, innovation, cad, cnc-maskiner, laserskærer, en bits from bytes 3d-printer, ultimaker 3d-printer, snedkerværksted, folieskærer, elektronik-lab Vordingborg Tilføj til favoritliste  
BaLS arkitekter 711100 Arkitektvirksomhed arkitekt, design, 3D, rådgivning, processtyring, komplekse problemstillinger Holbæk Tilføj til favoritliste  
Schou-Birkendorf Arkitekter A/S 711100 Arkitektvirksomhed konstruktører, digital projektering, Revit, implementering, BIM, drift, vedligehold, rådgivning, ombygning, tilbygning, energirenovering, energioptimering Holbæk Tilføj til favoritliste  
Rønnow Arkitekter A/S 711100 Arkitektvirksomhed designudvikling, visualisering, 3D, 3D, tegninger, bygningsdesign, projektering, projekt styring, byggestyring, kreativ processtyring, processtyring København K Tilføj til favoritliste  
Arkitekterne.as 711100 Arkitektvirksomhed arkitekt, design, 3D, rådgivning, processtyring, komplekse problemstillinger Holbæk Tilføj til favoritliste  
Kullegaard A/S 711100 Arkitektvirksomhed designudvikling, industrielt design, visualisering, 3D tegninger, møbeldesign, bygningsdesign Holbæk Tilføj til favoritliste  
Per Hagemann F.R.I. Rådgivende Ingeniører ApS 711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed B&A projektering, energiberegning, renovering, konstruktioner, bygninger, godser, kirker Regstrup Tilføj til favoritliste  
NIRAS Holbæk 711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed B&A, Miljø vandforsyning, ledningsnet, modellering, beredskab, drikkevandssikkerhed, industrimiljø regulering, farligt affald, klima tilpasning, klimaforvaltning, jordforurening, jordbehandling, jordundersøgelser, projektering, byggemodning, vejanlæg, kloakanlæg Holbæk Tilføj til favoritliste