Hjælp til søgning - klik her

Hvad med produktansvar?

Begrebet produktansvar dækker over det ansvar, som en producent eller en mellemhandler pådrager sig for skade forårsaget af en defekt ved et produkt.

Du kan tegne en Produktansvarsforsikring som dækker omkostninger, der kan opstå, hvis et produkt eller ydelse er defekt eller årsag til skade og du kan finde branchespecifikke tilvalgsdækninger, som du kan købe efter behov.

Kontakt dit forsikringsselskab.