Hjælp til søgning - klik her

Bd Kloak & Anlæg ApS

2D tegning, projektledelse, projektering, tidsstyring BD Kloak & Anlæg sig med tegnestuearbejde og byggestyring og udfører alle former for kloakarbejde, renovering og nyetablering.Du kan trygt overlade din kloakopgave til os. Vi gennemgår tegninger, udfører TV-inspektion, strømpeforer eller graver op, lægger rør, bortskaffer evt. overskudsjord, opfylder og retablerer. Har du problemer med rotter i kloakken, løser vi også det.BD Kloak & Anlæg udfører kloakarbejde for boligselskaber, firmaer, forsikringsselskaber og private. Alle opgaver bliver naturligvis udført af autoriseret kloakmester.BD Kloak & Anlæg udfører alle former for anlægsarbejde, fra fundering til etablering af større grønne anlæg.Vi laver jord- og betonarbejde, til- og ombygninger, håndterer fugt i kælderen og snerydning. Har du problemer med forurenet jord, klarer vi også det. Ud over rene funderingsopgaver udfører vi også byggegrubeafstivninger, spunsarbejder, og håndtering af forurenet jord.Vi samarbejder også gerne med ingeniører, arkitekter og landskabsarkitekter, både hoved- og underentrepriser.