Hjælp til søgning - klik her

Links

Personlig vejledning:

www.heforum.dk
Individuel vejledning, iværksætterkurser og henvisninger til specialister, Tlf. 59 44 46 28 eller info@prototypeportalen.dk

www.fablabdanmark.dk
Prototypeværksted, hvor du selv - og i samarbejde med teamet - kan omsætte dine idéer og projekter til fysisk form.

www.startvaekst.dk/vhsjaelland.dk
Individuel vejledning.

www.opfind.nu 
Opfinderrådgivningen tilbyder rådgivning til private opfindere, som vil modne deres opfindelser og føre dem mod licensaftaler med andre virksomheder.

  

Værktøjer:

www.virk.dk
Registrering af virksomhed - CVR. nr., momsindberetning, branchekode etc.

www.startvaekst.dk
Find information om alt det, du bør vide, hvis du overvejer at starte egen virksomhed og komme godt fra start.

www.startvaekst.dk/pitching

Pitch din forretningside- lav en skarp, klar og målrettet præsentation af din virksomhed.

 

Jura:

Kommercielle kontrakter:

www.startvaekst.virk.dk/drift/vaerktoejer-til-drift/kommercielle-kontrakter
F.eks. hemmeligholdelsesaftale ( NDA), hensigtserklæring ( Letter of Intent), produktionsaftale, forsknings- og udviklingsaftale, license –og royalty aftale, udviklingssamarbejdsaftalen etc.

Forsikringer:

www.startvaekst.virk.dk/node/257
Forsikringer ved opstart. Det er dit eget ansvar at få tegnet forsikring til dig og din virksomhed. En række forsikringer er lovpligtige. Kontakt dit forsikringsselskab.

 

Virksomhedsformer:

www.startvaekst.virk.dk/node/196
Når du starter din virksomhed, skal du beslutte, hvilken form for virksomheden du skal drive.

 

Iværksættermiljøer:

www.vaekstfabrikkerne.dk
Kontorplads i inspirerende miljø for vækstiværksættere og mindre virksomheder med væsktpotentiale, lyst og evne  til fællesskab og udvikling. Tilbud om mentorordning, kompetenceløft, netværk og individuel vejledning.

www.danskivaerksaetterforening.dk
Dansk Iværksætterforening – er en non-profit organisation for iværksættere som arbejder for at skabe optimale vilkår i samfundet for iværksættere.

www.iværksætter.dk
iværksætter.dk samler alle links på nettet, der er relevante for iværksættere

www.amino.dk
Iværksætterblog- ekspertblog, find en freelancer og meget mere.

Iværksætter Netværket Danmark (LinkedIn)
Iværksætter Netværket Danmark er en LinkedIn gruppe for iværksættere.

www.iværksætterblog.dk
Inspiration og læring for iværksættere af iværksætte

www.opfinderforeningen.dk
Upolitisk og non profit interesseorganisation for selvstændige opfindere i Danmark, hvad enten opfinder driver egen produktions- eller handelsvirksomhed baseret på sine opfindelser, eller opfinder sælger licens på sine opfindelser for selv at arbejde videre med nye idéer.

 

Finansiering:

www.startvaekst.dk/finansiering-af-start
Generelt om finansiering og finansieringsmuligheder

www.vf.dk/saadan-goer-vi/vaekstkaution/vaekstkaution-for-mikrolaan.aspx
Vækstkaution for mikrolån: Banken kan yde et lån mod at få supplerende dækning med en Vækstkaution fra Vækstfonden

www.vaekstguiden.dk/tilbud/0/7
Overblik over offentlige støtteordninger

www.kickstarter.com
www.booomerang.dk
www.crowdsourcing.org
Crowdfunding er en form for fundraising, hvor man ved hjælp af netværk rejser penge til sine projekter og gode idéer.  Du præsenterer din idé på en crowdfunding platform og lader det være op til venner, familie, kollegaer og andre interesserede, om projektet skal blive en succes.

www.capnova.dk – kapital og innovation
Investerings- og udviklingsselskab. Kan tilføre kapital, forretningserfaring og  netværk, for at innovative ideer kan blive til succesfulde virksomheder Risikovillige investeringer af statslig, regional og egen kapital. Tilbyder  ekspertrådgivning og  hjælper med fundraising.

www.financezealand.dk
Hos FinanceZealand kan mindre virksomheder få finansiering på op til 500.000 kroner. Lånet ydes til nye mindre virksomheder, der har vist sig kommercielt bæredygtige og skabt positive resultater.