Hjælp til søgning - klik her

FAQ

Herunder finder du en oversigt over de typisk stillede spørgsmål til PrototypePortalen med svar eller henvisninger til hvor du kan finde svarene.

Hvis oversigten og henvisningerne ikke besvarer dine spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os pr. mail info@prototypeportalen.dk eller på tlf. 59 44 42 68.

Jo, selvfølgelig kan du det.

Du har dog mange fordele ved at søge på PrototypePortalen.dk :

  • Virksomhederne er indstillet på at hjælpe iværksættere i gang med deres fysiske produkt og er derfor åbne overfor at blive kontaktet
  • PrototypePortalen har på én portal samlet brancher og spidskompetencer som er relevante for udvikling af prototyper og udvikling af fysiske produkter
  • Du kan lave en målrettet søgning specificerede kompetencer som netop er relevante for dit projekt
  • Virksomhederne på portalen er open minded og klare til at indgå i nye samarbejder

Virksomhederne på PrototypePortalen.dk har et ønske om at hjælpe dig som iværksætter, så din idé kan blive til virkelighed. 

Når du har udvalgt én eller flere virksomheder, som matcher de kompetencer, du efterspørger, kan du aftale et møde, hvor du kan forelægge din problemstilling og præsentere dine ønsker. Den indledende samtale er altid gratis.

Virksomhederne er beskrevet med deres respektive kompetencer og har et ønske om at rådgive dig indenfor deres kompetencer – og henvise videre i deres netværk, hvis der er andre som kan hjælpe dig videre.

Typisk vil virksomhederne tilbyde sparring og vejledning – f.eks. omkring funktionalitet, materialevalg, design, tegninger, beregninger, kalkulationer, udvikling af prototyper, pilotprojekt eller 0-serie og hvordan man starter produktion op. Virksomhederne har ofte et godt branche- og markedskendskab.. Skal der udføres eller produceres noget – er det selvfølgelig op til dig at forhandle med virksomheden.

Det er gratis at bruge PrototypePortalen.

  • Du kan søge frit i databasen efter virksomheder, som kan hjælpe dig – eller blive din næste leverandør.
  • Den indledende samtale er altid gratis.

Derefter er det op til dig og virksomheden at vurdere, om der er basis for videre kontakt: Sparring, brug af virksomhedens netværk, produktion etc. Hvis der skal laves beregninger, rentegninger, 3D print, prototyper, pilotproduktion eller benyttes værkstedsfaciliteter etc. er det op til dig at forhandle med virksomheden. 

Kontakt facilitator af Prototypeportalen.dk – Holbæk Erhvervsforum tlf.59444268 eller info@prototypeportalen.dk

Find eksempler på Hemmeligholdelses-aftalen ( NDA)  under Links på denne portal..

Det vil altid være en god idé at få en professionel rådgiver (typisk advokat) til at gå aftalerne igennem. Det kan blive meget dyrt efterfølgende, hvis dit produkt kopieres, uden at du kan dokumentere rettigheder til produktet. Og husk, at du ikke kan patentere et produkt, hvis det på forhånd har været offentliggjort i en større kreds.

Kan du tjene penge på din ide? Er der et behov for dit produkt?

Kommercialisering af ideer handler om at udnytte din forretningsidé. Det kræver at du holder fokus på at den givne teknologi eller produkt matcher markedets behov.

Det kan du forsøge at finde ud af via desk research og ved at gå ud at spørge!

Indhent viden om markedet - tjek markedet for trend, lignende produkter, priser, funktionalitet og følgeprodukter/ydelser og prøv at gøre dit produkt anderledes. Spørg din målgruppe, slutkunder og mellemled, leverandører og sågar konkurrenter– direkte, via netværk som LinkedIn og Facebook eller køb eller lav din egen gratis spørgeundersøgelser via f.eks. Surveymonkey.com

Hvem, hvor stor og købedygtig er din målgruppe, kan du få beskyttelse, kan du forklare producent, kunder og finansieringskilder om dit unikke produkt; har du de rette kompetencer eller skal du alliere dig med andre?

Tjek yderligere på www.startvaekst.dk Idéfasen

Undersøg om din idé allerede er opfundet af en anden, og om vedkommende er ved at søge patent på idéen. Er idéen helt ny i forhold til fx teknologi, funktion eller design, kan du selv overveje, om du skal ansøge om patent eller designbeskyttelse.

Tjek yderligere på Opfind.nu og Startvaekst.dk under Jura/IPR

Banker og andre eksterne interessenter vil ofte kræve at se en forretningsplan, før de afsætter midler eller andre ressourcer i et udviklingsprojekt.

I iværksættermiljøet er der delte meninger om værdien af en forretningsplan, da det kræver megen tid, den kan være forældet inden du kommer i gang - og tiden ville måske være bedre brugt ved at gå ud og få testet dine ideer og skaffet de første kunder som en indikator på om dit projekt er levedygtig eller ej.

Overvej derfor fordele og ulemper ved en forretningsplan som kan downloades på bl.a. Startvaekst.dk.

Opfind.nu rådgivningen yder vejledning til private borgere med henblik på at modne opfindelser og føre dem mod licensaftaler med virksomheder.

Licensiering betyder, at du som ophavsmand til en idé, giver en virksomhed lov til udnytte din idé mod en passende økonomisk kompensation.

Licensiering er et alternativ til, at du starter egen virksomhed.

Rådgivningen er gratis for private borgere – med tavshedspligt

Tjek yderligere på Opfind.nu

Har du selv kapital, er det selvfølgelig det letteste.

Skal du på lånemarkedet kræves det oftest, at du stiller personlig sikkerhed.

Udover de traditionelle finansieringskilder findes muligheder som Business Angels, crowdfunding, fundraising og fonde - se eksempler under Links

Det gør du på virk.dk og på Skat.dk kan du få oplysning om, hvor det næste informationsmøde for nystartede virksomheder afholdes.

Et Innovationstjek er et gratis tilbud til små og mellemstore virksomheder, der ønsker at udvikle deres forretning på produkt-, proces-, markeds-, organisations- eller strategisk niveau.

Innovationstjekket foregår ved, at din virksomhed får besøg af en erfaren innovationsagent fra et af de ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), som har faglig og praktisk viden om teknologisk innovation som forretnings- og konkurrence –parametre.

AgroTech A/S- Alexandra Instituttet A/S- Bioneer A/S- Dansk Fundamental Metrologi A/S- Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut- DELTA- DHI – Institut for Vand og Miljø- FORCE Technology-- Teknologisk Institut.

Efter at jeg har fået hjælp via prototypeportalen har jeg brug for certificering og tjek af om produktet overholder nødvendige standarder

Du kan evt. kontakte et af de almennyttige GTS-institutterne, der drives som private virksomheder.

De yder typisk specialistrådgivning i forbindelse med laboratorieydelser og produktcertificering på kommercielle vilkår.

AgroTech A/S- Alexandra Instituttet A/S- Bioneer A/S- Dansk Fundamental Metrologi A/S- Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut- DELTA- DHI – Institut for Vand og Miljø- FORCE Technology-- Teknologisk Institut

Begrebet produktansvar dækker over det ansvar, som en producent eller en mellemhandler pådrager sig for skade forårsaget af en defekt ved et produkt.

Du kan tegne en Produktansvarsforsikring som dækker omkostninger, der kan opstå, hvis et produkt eller ydelse er defekt eller årsag til skade og du kan finde branchespecifikke tilvalgsdækninger, som du kan købe efter behov.

Kontakt dit forsikringsselskab.